Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Khe Sanh – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 533
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng tại Khe Sanh
Chủ sân: Đinh Thiên Hoàng
Địa chỉ: TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
Diện tích: 533 m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Khe Sanh – Hoàn thiện năm 2015.

[caia-ss]