Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Phú Thạnh – Phú Yên

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 16S88160250

Tên dự án: Dự án sân bóng Phú Thạnh
Chủ sân: Anh Nguyễn Thanh Nguyên
Địa chỉ: khu phố 3, P. Phú thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên
Diện tích: 1600 m2
Loại cỏ: DVN 16S88160250
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Phú Thạnh – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]