Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Lao Bảo – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 2400
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Lao Bảo
Chủ sân: Anh Võ Phúc Tuấn
Địa chỉ: Cửa khẩu Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị
Diện tích:  2400 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Lao Bảo – Hoàn thiện năm 2017

[caia-ss]