Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hội An – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1486
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Hội An
Chủ sân: Anh Lê Bá Nhật
Địa chỉ: TP Hội An, Quảng Nam
Diện tích: 1486 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Hội An – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]