Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Thịnh – Quảng Bình

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: -
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Hoàng Thịnh
Chủ sân: Anh Thịnh
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Diện tích:  m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Thịnh – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]