Thi công sân banh cỏ nhân tạo Đại Dương – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 11 người
  • Tổng diện tích: 2.106m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32D130
  •  Chủ đầu tư: Mr Dương
  •  Địa chỉ: Kiêt 116, Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
  •  Diện tích: 36 x 58,5 m2
  •  Năm thi công: Tháng 3_ 2015
  •  Loại cỏ: Cỏ nhân tạo DVN 32D130

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị  1

Hình ảnh sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị  2

Hình ảnh sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị  3

Hình ảnh sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị  4

Hình ảnh sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị  5

Hình ảnh sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Dự án sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị  6

Hình ảnh sân bóng Đại Dương thị xã Quảng Trị 

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]