Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thuận Phước – Đà Nẵng

  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 626
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 05
  • Tên dự án: Dự án sân bóng đá Thuận Phước
  • Chủ sân: Anh Thuận
  • Địa chỉ: 04 Đỗ Cát , Thuận Phước, TP Đà Nẵng
  • Diện tích: 636m2
  • Loại cỏ: DVN 05
  • Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thuận Phước – Hoàn thiện năm 2012
[caia-ss]