Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc – Lạng Sơn

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 1,485m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15KC218
  • Chủ đầu tư: Hoàng Văn Huân
  • Đại điểm: Xã Yên Phúc – Văn Quán- Lạng Sơn
  • Loại cỏ: DVN 15KC218-50214-12
  • Diện tích: 1,485m2
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc – Hoàn thiện Tháng 11/2018

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc – Văn Quán – Lạng Sơn

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 1 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 2 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 3

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 4 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 5

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 6 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 7 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 8 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 9 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 10 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 11 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 12 Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 13

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 14

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Yên Phúc - Văn Quán - Lạng Sơn 15

Mọi yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tới Hotline – 0912.399.904 / Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn / Hoặc để lại thông tin đăng ký tư vấn trên Hộp chat “Đăng Ký Tư Vấn” tại trang chủ của Website – thegioiconhantao.com.vn

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Cần Gì !!

[caia-ss]