Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Phú Thọ

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 2,560m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12D18
  • Chủ đầu tư: Anh Hợp
  • Loại cỏ nhân tạo: DVN 12D18-50413-8
  • Diện tích: 2,560m2
  • Địa điểm: Khu 11 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Phú Thọ
  • Thời gian: Tháng 11/2018

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Phú Thọ

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 1 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 2 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 3 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 4 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 5 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 6 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 7 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 8 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 9 Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ 10

 

Mọi yêu cầu, quý khách có thể liên hệ tới Hotline – 0912.399.904 / Email: dvnmail@thegioiconhantao.com.vn / Hoặc để lại thông tin đăng ký tư vấn trên Hộp chat “Đăng Ký Tư Vấn” tại trang chủ của Website – thegioiconhantao.com.vn

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Cần Gì !!

[caia-ss]