Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Đơn vị Công an huyện Thạch Thất – Hà Nội

  • Hình thức: Sân bóng đá
  • Tổng diện tích: 800m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15MKC18
  • Tên dự án: Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Đơn vị Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội
  • Diện tích: 800m2
  • Loại cỏ: Cỏ nhân tạo DVN 15MKC18
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công An Thạch Thất – Hoàn thiện 2018

Một số hình ảnh của dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đơn vị Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội

[caia-ss]