Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo – Gia Lai

  • Hình thức: Sân 11 người
  • Tổng diện tích: -
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32Z

DỰ ÁN SÂN BÓNG ĐÁ MR THẢO GIA LAI (SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO HÒA THẢO)

Địa chỉ: 25 Chu Mạnh Trinh – Gia Lai

Mã sản phẩm được sử dụng: Cỏ nhân tạo DVN 32Z

Thời gian hoàn thành: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo – Hoàn thiện năm 2015

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  1

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  2

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  3

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  4

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  5

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  6

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  7

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  8

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  9

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  10

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  11

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  12

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo  13

Hình ảnh dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo Hòa Thảo 

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]