Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Xây dựng Khánh Nguyễn – Quảng Ngãi

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1800
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH Xây dựng Khánh Nguyễn
Chủ sân: Công ty TNHH Xây dựng Khánh Nguyễn
Địa chỉ: Trà Bình, Trà Bồng, Quảng Ngãi
Diện tích: 1800 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Xây dựng Khánh Nguyễn – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]