Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Xây dựng Anh Quân – Bình Định

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1406
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN 16S88160250

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH Xây dựng Anh Quân
Chủ sân: Công ty TNHH Xây dựng Anh quân
Địa chỉ: TP Quy Nhơn, Bình Định
Diện tích: 1406 m2
Loại cỏ: DVN 16S88160250
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH Xây dựng Anh Quân – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]