Thi công sân bóng cỏ nhân tạo Công ty TNHH TVDT Thế hệ mới – Quảng Bình

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1050
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH TVDT Thế hệ mới
Chủ sân: Công ty TNHH TVDT Thế hệ mới
Địa chỉ: TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
Diện tích:  1050 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH TVDT Thế hệ mới – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]