Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH TVCT Dương Nguyễn – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 3216
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN 32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH TVCT Dương Nguyễn
Chủ sân: Công ty TNHH TVCT Dương Nguyễn
Địa chỉ: Thăng Bình, Quảng Nam
Diện tích:  3216 m2
Loại cỏ: DVN 32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty TNHH TVCT Dương Nguyễn – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]