Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TMDV và DL Hoàng Vân – Quảng Bình

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH TMDV và DL Hoàng Vân
Chủ sân: Công ty TNHH TMDV và DL Hoàng Vân
Địa chỉ: P. Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Diện tích: 1600 m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TMDV và DL Hoàng Vân – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]