Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TM-DV Thể thao Trí Lực – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 4563
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN 32pro8816

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH TM-DV Thể thao Trí Lực
Chủ sân: Công ty TNHH TM-DV Thể thao Trí Lực
Địa chỉ: Khu TDTT Đại học Quảng Nam, Quảng Nam
Diện tích:  4563 m2
Loại cỏ: DVN 32pro8816
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TM-DV Thể thao Trí Lực  – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]