Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tân Hưng Yên – Đà Nẵng

  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 560
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tân Hưng Yên
Chủ sân: Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tân Hưng Yên
Địa chỉ: 126 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
Diện tích: 560m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tân Hưng Yên – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]