Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty CP thép Việt Miền Trung – Đà Nẵng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2320
  • Số lượng sân: 3
  • Chất lượng: DVN 32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty CP thép Việt Miền Trung
Chủ sân: Công ty CP thép Việt Miền Trung
Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yên, p. khuê mỹ, q. ngũ hàng sơn, Đà Nẵng
Diện tích: 2320 m2
Loại cỏ: DVN 32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty CP thép Việt Miền Trung – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]