Dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ – Chủ sân: Anh Sơn

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 2400m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15D
  • Chủ sân: Anh Đỗ Trường Sơn
  • Địa chỉ: Tp Việt Trì, Phú Thọ
  • Thời gian: Tháng 5/2018
  • Diện tích: 2400 m2
  • Loại cỏ: DVN 15D

Đây là dự án thay mặt cỏ sân bóng đá 7 người với tổng diện tích 2400m2 của chủ sân là Anh Trường Sơn, tại Thành phố Việt Trì. Đơn vị cung cấp cỏ và thi công là Công ty DVN Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Sau khi đầu tư sân cỏ và nhận thấy lợi ích đem lại của việc kinh doanh sân bóng, Anh Sơn đã quyết định thay mới lại mặt sân khi sân cỏ đang vào giai đoạn hết thời gian khai thác.

Sản phẩm cỏ nhân tạo DVN 15D – loại cỏ sợi kim cương, lớp đế dày 2 là loại cỏ được anh Sơn lựa chọn thay mới cho sân của mình lần này. Kết cấu của dòng sợi kim cương này giúp cỏ đứng sợ, hạn chế quăn, trẻ sợi, thời gian khai thác lâu dài.

Quá trình thi công sân trong thời tiết thuận lợi khiến mặt sân sau khi hoàn thiện rất đẹp.

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ:

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 1

 Hình ảnh mặt sân sau khi hoàn thiện

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 2

Hình ảnh mặt sân sau khi hoàn thiện

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 3

Hình ảnh trải cỏ mới trên nền sân cỏ cũ

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 4

Hình ảnh cắt dán các cuộn cỏ nhân tạo

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 5

Hình ảnh cắt dán đường line cỏ trắng

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 6

Hình ảnh cắt dán đường line cỏ trắng

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 7

Hình ảnh thi công trải cát sân bóng đá cỏ nhân tạo

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 8

Hình ảnh thi công trải cát sân bóng đá cỏ nhân tạo

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 9

Hình ảnh các bao cao su trước công đoạn thi công trải cao su

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ: 10

Hình ảnh sân bóng sau khi hoàn thiện

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]