Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2 – Bắc Giang

  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 399m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12D18
  • Tên khách hàng:  Anh Trần Văn Hải
  • Địa chỉ: Tại khu Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
  • Loại cỏ nhân tạo: DVN 12D18-50413-8
  • Diện tích: 399m2
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo TH Phượng Sơn – Hoàn thiện năm 2018

Một định hướng rõ ràng cho thế hệ trẻ hiện nay của các nhà trường đó là để các em học sinh của mình có một không gian vui đùa thay vì chỉ ngồi học, vui chơi trong 4 bức tường.

Đó là lý do tại sao Trường tiểu học Phượng Sơn 2 – Lục Ngạn- Bắc Giang tiến hành xây dựng sân bóng mini ngay trong khuôn viên của trường.

Sân bóng đá nằm trong khuôn viên trường có diện tích 399 m2, dành cho học sinh tiểu học. Mặt sân được phủ lớp cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tất cả các yêu cầu về an toàn sức khỏe cũng như kỹ thuật thi công như: diện tích, độ dốc, nền móng, thảm cỏ, … để giúp các bé có thể thoài mái vui đùa.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH DVN Việt Nam.

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 2

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 3

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 4

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 5

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 6

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 7

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường tiểu học Phượng Sơn 2, Lục Ngạn, Bắc Giang 8

[caia-ss]