Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quang Hanh – Quảng Ninh

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 1615 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S18
  • Chủ sân: Anh Tạ Ngọc Sơn
  • Địa chỉ: Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quang Hanh – Hoàn thiện Tháng 7/2018
  • Diện tích: 1615m2 – sân 7
  • Loại cỏ: DVN 15S18 – Sợi có gân

Sản phẩm cỏ nhân tạo DVN 15S18:  là dòng cỏ sợi cỏ có gân ở giữa sợi cỏ, hỗ trợ rất tốt cho việc hạn chế quăn sợi, chẻ sợi.

 Đơn vị cung cấp cỏ và thi công là Công ty DVN Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 2

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 3

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 4

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 5

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 6

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 7

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 8

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 9

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 10

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 11

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 12

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 13

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 14

Một số hình ảnh của sân bóng tại Quang Hanh, Quảng Ninh

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]