Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Linh Sơn – Thái Nguyên

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 1363m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15KC218
  • Địa chỉ: Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Linh Sơn  – Tháng 8/2018
  • Diện tích: 1363 m2
  • Loại cỏ: DVN 15KC218 – Dòng cỏ sợi kim cương đôi

Dòng cỏ kim cương đôi là dòng cỏ được phân phối độc quyền từ nhà sản xuất cỏ nhân tạo của Công ty DVN Việt Nam. Kết cấu cỏ có dạng 2 sợi kim cương đơn ghép lại tạo nên độ cứng, bền của sợi cỏ, hạn chế tình trạng quăn sợi, tước sợi.

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Linh Sơn - Thái Nguyên 1

Hình ảnh sợi kim cương đôi

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 1

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 2

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 3

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 4

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 5

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 6

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 7

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 8

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 9

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 10

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái NguyênMột số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 11

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 12

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 13

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 14

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 15

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 16

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 17

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 18

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 19

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 20

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 21

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 22

Một số hình ảnh tại Dự án sân bóng Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyênv

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]