Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Duy Xuyên – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5 người
  • Tổng diện tích: 722m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15KC218
  • Chủ sân: Anh Thúy
  • Địa chỉ: Duy Xuyên – Quảng Nam
  • Diện tích: 722 m2 – Sân 5
  • Loại cỏ: DVN 15KC218 – Sợi kim cương đôi
  • Thời gian: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Duy Xuyên – Hoàn thiện tháng 4/2018

 Sân bóng đá 5 người của Anh Thúy tại Duy Xuyên, Quảng Nam vừa được hoàn thiện vào tháng 4/2018. Đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo và thi công là Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty TNHH DVN Việt Nam.

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Duy Xuyên- Quảng Nam

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Duy Xuyên- Quảng Nam 1

Hình ảnh: Giai đoạn cắt dán các cuộn cỏ nhân tạo

 1

Hình ảnh: Giai đoạn cắt dán các cuộn cỏ nhân tạo

 1

Hình ảnh: Giai đoạn cắt dán đường line, vòng cung cỏ trắng

 1

Hình ảnh: Giai đoạn thi công cát cho sân bóng cỏ nhân tạo

 1

Hình ảnh: Giai đoạn thi công cát cho sân bóng cỏ nhân tạo

 

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]