Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION – Thái Nguyên

  • Hình thức: Sân 7 người
  • Tổng diện tích: 1234m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 15S18
  • Tên khách hàng:  Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION
  • Địa chỉ: KCN Điềm Thụy- Thái Nguyên
  • Loại cỏ: Cỏ DVN 15S18-50413-8
  • Diện tích: 1234m2

Vài năm trở lại đây, Đá bóng trên sân bóng cỏ nhân tạo đang là một thú chơi rất phổ biến tại các thành phố lớn nhỏ. Nhu cầu bóng đá, thể trong sinh hoạt là một hoạt động lành mạnh và được đánh giá cao.

Đó là lý do mà các công ty đang cố gắng xây dựng cho mình một sân bóng đá cỏ nhân tạo để thể hiện sự quan tâm của mình đến với đời sống công nhân viên.

Không nằm ngoài xu hướng, hiện Công ty TNHH PRIME CONSTRUCTION tại KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên cũng đang triển khai xây dựng một sân bóng đá cỏ nhân tạo mini với diện tích 1234m2.

Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi bổ ích mà công ty gửi gắm sự quan tâm đến với cán bộ nhân viên của mình.

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 2

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 3

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 4

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 5

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 6

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 7

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 8

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

Một số hình ảnh của dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên 9

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại Công Ty TNHH PRIME CONSTRUCTION, Thái Nguyên

[caia-ss]