Thi công sân banh cỏ nhân tạo Cầu Roon – Quảng Bình

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Cầu Roon
Chủ sân: Trần Mạnh Phú
Địa chỉ: Cầu Roon, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình
Diện tích: 800 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Cầu Roon – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]