Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Bình Triều – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Bình Triều
Chủ sân: 
Địa chỉ: Chợ Được, Bình Triều , Thăng Binh, Quảng Nam
Diện tích: 1600m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Bình Triều – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]