Thi công sân banh cỏ nhân tạo Bắc Nghĩa – Quảng Bình

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1720
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN 32D130

Tên dự án: Dự án sân bóng Bắc Nghĩa
Chủ sân: Anh Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: P. Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Diện tích: 1720 m2
Loại cỏ: DVN 32D130
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Bắc Nghĩa – Hoàn thiện năm 2015.

[caia-ss]