Thi công sân banh cỏ nhân tạo An Khê – Gia Lai

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1330
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng An Khê
Chủ sân: Chị Võ Thị Phải
Địa chỉ: Thị xã An Khê, Gia Lai
Diện tích: 1330 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo An Khê – Hoàn thiện năm 2015.

[caia-ss]