Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo An Lạc – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 522
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15D

Tên dự án: Dự án sân bóng An Lạc
Chủ sân: Trần Văn Thúy
Địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Duy thành, Duy Xuyên, Quảng Nam
Diện tích: 522 m2
Loại cỏ: DVN 15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo An Lạc – Hoàn thiện năm 2017

[caia-ss]