Thi công sân banh cỏ nhân tạo Khâm Đức – Quảng Nam

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 15DD

Tên dự án: Dự án sân bóng Khâm Đức
Chủ sân: Anh Mai Tấn Thành
Địa chỉ: Khối phố 2A, TT. Khâm Đức. Phước Sơn, Quảng Nam
Diện tích: 800 m2
Loại cỏ: DVN 15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Khâm Đức – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]