Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty CP Vianbico – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1300
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 15S88160250

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty CP Vianbico
Chủ sân: Công ty CP Vianbico
Địa chỉ: BCH Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Hùng Vương, Tp Quảng Trị
Diện tích: 1300 m2
Loại cỏ: DVN 15S88160250
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty CP Vianbico – Hoàn thiện năm 2016

[caia-ss]