Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cửa Tùng – Quảng Trị

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2904
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Cửa Tùng
Chủ sân: Anh Lê Khánh Tiến
Địa chỉ: TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Diện tích: 2904  m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cửa Tùng – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]