Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Cỏ nhân tạo trang trí loại 3cm

9_12c

Mã sp: DVN S14C21B-30414-XN

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
s11-min

Mã sp: DVN S11S19B-30411-XN

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
s12c-min

Mã sp: DVN 12C

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
s24-30-1-min

Mã sp: DVN S24

Chất lượng: Phân khúc khá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
t635

Mã sp: DVN S T6KC19

Chất lượng: Phân khúc tốt

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
S20-nen11

Mã sp: DVN S20

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
s19-30

Mã sp: DVN S19

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
s22

Mã sp: DVN S22C19

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
s20w

Mã sp: DVN S20W19

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé