Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Cỏ cho sân bóng

17kcm

Mã sp: DVN 17KCM21-13050214-12

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: 20.000/1m2

Đặt hàng nhé
17kcm-min

Mã sp: DVN 17KCM21-8050216-8

Chất lượng: Phân khúc khá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
DVN 18S21

Mã sp: DVN 18S21-10850216-8

Chất lượng: Phân khúc khá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
2_14kcu

Mã sp: DVN 14KCU20B80-50216-8

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
DVN 18S21

Mã sp: DVN 15S18B80-50413-8

Chất lượng: Phân khúc Giá rẻ

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
DVN 18S21

Mã sp: DVN 15S18B80-50216-8

Chất lượng: Phân khúc Giá rẻ

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
14kcu-min

Mã sp: DVN 14KC19B120-50214-12

Chất lượng: Phân khúc Giá rẻ

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
co nhan tao 5

Mã sp: DVN 14KC19B80-50413-8

Chất lượng: Phân khúc Giá rẻ

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
Cỏ sân bóng DVN 14KC19B80-50216-8

Mã sp: DVN 14KC19B80-50216-8

Chất lượng: Phân khúc Giá rẻ

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
nhung-mau-co-nhan-tao-dvn-nao-duoc-ua-chuong-14kcu

Mã sp: DVN 14KC19B80-50213-8

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
14kcu-min

Mã sp: DVN 14KCU

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
t5-min

Mã sp: T5KCSM

Chất lượng: Chưa đánh giá

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé
12d-min

Mã sp: DVN 12D20B62

Chất lượng: Phân khúc trung bình

Giá: Liên hệ

Đặt hàng nhé