CỎ NHÂN TẠO HÀ NỘI

Hiện nay, nhu cầu sử dụng cỏ nhân tạo đang rất phổ biến và ưa chuộng, với tính thẩm mỹ cao và chất lượng vô cùng bền bỉ. Sau đây, DVN  xin giới thiệu một số sản phẩm cỏ nhân tạo tại Hà Nội thịnh hành để bạn tham khảo.

Để được tư vấn cụ thể, chi tiết và báo giá về các mẫu cỏ nhân tạo dưới đây, bạn hãy liên hệ: Công ty DVN Hà Nội, Địa chỉ: T6, tòa CT2 – Bắc Hà C14, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN. Điện Thoại0912.399.904

DVN- CÔNG TY CUNG CẤP CỎ NHÂN TẠO SỐ 1 HÀ NỘI

MẪU CỎ SÂN VƯỜN

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ LOẠI 1CM

Cỏ sân vườn DVN S18F18-10625

Chiều cao sợi              : 10 mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi cụm

Detex                           : 2200

Mật độ mũi khâu/m2: 63,000 mũi/m2

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ LOẠI 1CM 1

Cỏ sân vườn DVN S18F18-10625

Cỏ sân vườn DVN S18F18-10625

Cỏ sân vườn DVN S18F18-10625

Cỏ sân vườn DVN S18F18-10625

Cỏ sân vườn DVN S18F18-10625

 

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ LOẠI 2CM

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-20

Chiều cao sợi              : 20mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi Mono

Detex                           : 7500

Mật độ mũi khâu/m2: 14,700 mũi/m2

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ LOẠI 2CM 1

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-20

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-20

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-20

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-20

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-20

 

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Chiều cao sợi              : 20mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi có gân (sợi Stem mini)

Detex                           : 8000

Mật độ mũi khâu/m2: 16,800 mũi/m2

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN 1

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

Cỏ sân vườn DVN S20S18-20416-XN

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ LOẠI 3CM

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU

Chiều cao sợi              : 30mm

Màu sắc                       : Xanh úa

Hình dạng sợi             : Sợi Stem mini – Sợi có gân

Detex                           : 10,000

Mật độ mũi khâu/m2: 16,800 mũi/m2

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU 1

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S24S19-30-XU

 

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Chiều cao sợi              : 30mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi Kim cương

Detex                           : 11400

Mật độ mũi khâu/m2: 18,900 mũi/m2

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU 1

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ sân vườn DVN S T6KC19-30418-XU

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Chiều cao sợi              : 30mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi Stem mini – Sợi có gân

Detex                           : 8000

Mật độ mũi khâu/m2: 16,800 mũi/m2

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30 1

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S20S18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30

Chiều cao sợi              : 30mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi Mono

Detex                           : 7500

Mật độ mũi khâu/m2: 16,800 mũi/m2

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30 1

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30

Cỏ nhân tạo sân vườn DVN S19M18-30

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

Chiều cao sợi               : 30mm

Màu sắc                       : Xanh non

Hình dạng sợi             : Sợi chữ C

Detex                           : 8000

Mật độ mũi khâu/m2: 16,800 mũi/m2

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

Cỏ sân vườn DVN S22C19-30416-XN

 

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

Chiều cao sợi               : 30mm

Màu sắc                       : Xanh – Đỏ – Tím – Vàng

Hình dạng sợi             : Sợi chữ W

Detex                           : 8000

Mật độ mũi khâu/m2: 16,800 mũi/m2

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

 

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

Cỏ sân vườn DVN S20W19-30416-XDTV

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ LOẠI 3,5CM

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

Chiều cao sợi               : 35mm

Màu sắc                       : Xanh úa

Hình dạng sợi             : Sợi Stem mini – Sợi có gân

Detex                           : 10000

Mật độ mũi khâu/m2: 18,900 mũi/m2

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

Cỏ sân vườn DVN S24S19-35418-XU

 

MỘT SỐ MẪU CỎ SÂN BÓNG

CỎ NHÂN TẠO SỢI KIM CƯƠNG

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi Kim cương super max

Detex                           : 13200

Mật độ mũi khâu/m2: 8505 mũi/m2

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN T5KCSM18

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi Kim cương super

Detex                           : 17000

Mật độ mũi khâu/m2: 8190 mũi/m2

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Cỏ sân bóng DVN 18KCS18

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi Kim cương

Detex                           : 8800

Mật độ mũi khâu/m2: 12,600 mũi/m2

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

Cỏ sân bóng DVN 15MKC18

 

CỎ NHÂN TẠO SỢI KIM CƯƠNG ĐÔI

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi Kim cương đôi

Detex                           : 13400

Mật độ mũi khâu/m2: 8190 mũi/m2

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

Cỏ sân bóng DVN 15KC218

CỎ NHÂN TẠO SỢI CÓ GÂN

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi Stem (Sợi gân)

Detex                           : 8800

Mật độ mũi khâu/m2: 12,600 mũi/m2

 

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Cỏ sân bóng DVN 16S19

Cỏ sân bóng DVN T2S19

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi Stem (Sợi gân)

Detex                           : 9000

Mật độ mũi khâu/m2: 11,340 mũi/m2

Cỏ sân bóng DVN T2S19

Cỏ sân bóng DVN T2S19

Cỏ sân bóng DVN T2S19

Cỏ sân bóng DVN T2S19

Cỏ sân bóng DVN T2S19

Cỏ sân bóng DVN T2S19

CỎ NHÂN TẠO SỢI MINI D

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Chiều cao sợi               : 50mm

Màu sắc                       : 2 màu

Hình dạng sợi             : Sợi mini D

Detex                           : 6200

Mật độ mũi khâu/m2: 13,650 mũi/m2

 

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

Cỏ sân bóng DVN 12D18

[caia-ss]