Mr Sửu

Chủ sân Mr Sửu – Hà Giang

Thi công sân chuyên nghiệp, chất lượng cỏ tốt. Cụm 2 sân của mình đặt tại Hà Giang, làm từ đầu năm 2015 mà đến nay chất lượng sân vẫn khá tốt, vẫn chưa thấy tình trạng bong tróc hay chất lượng cỏ xấu đi.

[caia-ss]