Bảo dưỡng sân bóng tại Khu du lịch sinh thái Sông Hồng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bằng máy SportChamp

Bảo dưỡng sân bóng tại Khu du lịch sinh thái Sông Hồng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bằng máy SportChamp. Diện tích: 3 sân bóng đá cho 7 người.

[caia-ss]