Dự án tại Thái Nguyên

du-an-san-vo-nhai-11

Dự án sân bóng tại Võ Nhai, Thái Nguyên

Hình thức: Sân bóng

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1500m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
ong-tam-1

Dự án Sân bóng tại Gia Sàng – Thành phố Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 4500m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
lon-nhat-thai-nguyen

Dự án sân bóng lớn nhất tại Thái Nguyên

Hình thức: Sân 11 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 4.000 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết