Dự án tại Quảng Nam

dai-hoc-quang-nam

Dự án sân bóng Trường Đại Học Quảng Nam

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3 sân

Tổng diện tích: 4.446m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
hocviencanhsatnhandan

Dự án sân bóng trường Trung cấp Cảnh Sát Nhân Dân V

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 4500m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết