Dự án tại Quảng Bình

6-2018-san-mr-than-bo-trach-quang-binh-800m2-15kc18-_-50416-6

Dự án sân cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết