Dự án tại Hưng Yên

san-mini-1

Dự án 3 sân bóng tại Dân Thế – Khoái Châu – Hưng Yên

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 3

Tổng diện tích: 4.200 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết