Dự án tại Đà Nẵng

san-bong-da-nang-1

Dự án sân bóng tại Đà Nẵng

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1

Tổng diện tích: 1.500 m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết