Dự án cỏ sân bóng mới nhất

12

Dự án sân bóng Khu vui chơi giải trí Nam Việt – Lệ Thủy, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 770m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
23db75cec47e2a20736f

Dự án sân bóng tại Trường THPT Bố Trạch số 4, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
6-2018-san-mr-hien-quang-luu-quang-trach-quang-binh-800m2-15s18-_-50413-8

Dự án sân bóng tại Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
6-2018-san-mr-than-bo-trach-quang-binh-800m2-15kc18-_-50416-6

Dự án sân cỏ nhân tạo tại Bố Trạch, Quảng Bình

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
1629b63ad2b83ce665a9

Dự án sân cỏ nhân tạo tại Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 800m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
4bffa2b4b21e5c40050f

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo Tp Việt Trì, Phú Thọ – Chủ sân: Anh Sơn

Hình thức: Sân 7 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 2400m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết
du-an-san-co-nhan-tao-hung-vuomg-v1

Dự án sân bóng cỏ nhân tạo tại trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam

Hình thức: Sân 5 người

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 1000 m2

Loại cỏ: Chưa đánh giá

Chi tiết
du-an-san-choi-hoa-ky-apu-v1

Dự án sân chơi trường quốc tế Hoa Kỳ APU, Đà Nẵng

Hình thức: Sân vườn

Số lượng sân: 1 sân

Tổng diện tích: 484m2

Loại cỏ: Chất lượng tốt

Chi tiết